myš domácí       bodlinatky    myška drobná

 norník rudý   křečík myší   hraboš Guentherův

        potkan     křeček zlatý