Když potkan kouše


Stejně jako u psa nebo u jiných domácích mazlíčků se může stát, že náš potkan nedělá vždy to, co bychom si přáli. Výjimkou nejsou ani kousaví potkani. Takovému chování se dá snadno předcházet (např. ochočováním už od mláděte), ale někdy kousne i dobře ochočený potkan. Co s ním? Hlavní je podívat se na celý problém rozumně, nezatracovat hned to ubohé zvíře, ve většině případů je vina spíše na straně člověka. Potkan se neumí vcítit do člověka, takže se my musíme pokusit vcítit do potkana.


Případy, kdy potkan může kousat

Kousnutí přes mříže: Tento případ zná určitě každý, zvláště když své potkany krmí přes mříže. Potkani jsou zvyklí, že dostávají touto cestou nějaké dobroty a může se stát, že ze samé radosti kousnou místo do potravy do lidského prstu. Tady je na místě větší pozornost, případně nekrmit potkany přes mříže, ale vždy klec otevřít.

Potkani také považují celkem oprávněně klec za své teritorium a tím, že jim do ní sáhneme, narušíme jejich soukromí a oni se brání. To se ale nestává příliš často, u mých potkanů jsem to pozorovala pouze jednou, když k nám přišla návštěva a chtěla si pohladit roztomilé potkánky. Své „domácí“ lidi naši potkani znají a neubližují jim. 

Kousnutí z úleku: Vyděšený potkan vás může zcela nečekaně kousnout. Je to jeho přirozenost, netrestejte ho za to. Spíše se vyvarujte situací, kdy potkana nečekaně uchopíte a tím ho zbytečně vyděsíte. Vždy, když se k potkanovi blížíte, mluvte na něj a dejte o sobě vědět.

Kousnutí dominantního zvířete: Stejně jako u psů se může stát, že se bude potkan cítit nadřazený a kousnutím vám chce dát najevo, kdo je tady pánem. V takovém případě ukažte potkanovi, že tím nadřazeným jste vy. K tomu je třeba znát něco z potkaní komunikace, více viz. odstavec Naučte se „potkaní jazyk“.

Kousnutí jako výzva ke hře: Hlavně mladí potkani vás budou vyzývat ke hře. K tomu se nejlépe hodí palec u nohy. Při výběhu se občas nějaký potkan připlíží, lehce vás kousne do palce a vzápětí zmizí v úkrytu. To je typická hra, potkan chce upoutat vaši pozornost a někteří vytrvalci tuto hru vydrží provozovat dlouhou dobu. Nezlobte se na ně, oni to jinak neumí. Proti tomu žádná obrana neexistuje, prostě se svému potkanovi víc věnujte a nabídněte mu jinou možnost zábavy.


Naučte se potkaní jazyk

Chcete-li svým potkanům dobře rozumět, pozorujte je. Máte-li dobře fungující skupinu, brzy poznáte, kdo je dominantní a kdo musí „poslouchat“. Také si všimněte, jak se k době chovají dominantní a podřízená zvířata. Podřízený potkan je často tím dominantním převrácen na záda. Další věc, které si můžete všimnout, je vzájemné agresivní čištění srsti, při kterém ten čištěný často slyšitelně bolestně kvílí. Toto chování slouží k vyjasnění postavení ve skupině, ale dá se využít i při výchově potkana člověkem. Chcete-li potkanovi ukázat svoji nadřazenost, položte ho na záda hlavou od vás a palcem mu masírujte opatrně hrudník. Potkan musí tento pohyb samozřejmě cítit, ale nesmí ho to bolet, to by nemělo žádný výchovný účinek, spíš naopak. Jiná možnost je opatrně ho chytit palcem a ukazováčkem za kůži za krkem a opět provádět jakousi masáž mezi prsty. Opět pozor, abyste mu neublížili.

Tyto činnosti provádějte pravidelně již od malička, třeba když si budete s potkanem hrát. Rychle si na to zvyknou a budou vás považovat za pána smečky. Ve věku kolem tří měsíců se i potkan dostává do jakési puberty, v té době možná začnou zkoušet agresivní chování i na člověka, ale díky těmto trikům byste je to měli rychle odnaučit.

Toto chování se dá využít i jako přímá reakce na kousnutí, v tom případě můžete být i trochu tvrdší, ale nikdy potkanovi nezpůsobujte vědomě bolest.


Pravidla výchovy

Dobře vychovaný a spokojený potkan většinou nekouše. Pořídíte-li si svého mazlíčka z chovatelské stanice, kde byla mláďatům věnována dostatečná péče, nemusíte se nějakých poruch chování bát. Je dokázáno, že mláďata, která byla již od mládí hlazena a opečovávána, jsou živější, zvědavější a žijí déle. Když s člověkem nemají žádné negativní zkušenosti, nemají také důvod ho kousat. Problém může nastat s potkany, jejichž původ neznáme. V obchodech se zvířaty jsou mláďata často příliš brzy oddělena od matky nebo je s nimi jako s potenciální potravou pro hady nepěkně zacházeno. To všechno zvyšuje stres a přináší možnost poruch chování. Zvířata považují člověka za nepřítele, a tak se brání. Ale i takového potkana můžete dobře vychovat a on se vám za vaši láskyplnou péči odmění. Náš potkan Sunny je právě takové zverimexové mládě, když k nám přišel, byl nemocný a vyděšený, trvalo měsíc, než mi začal důvěřovat. Dnes už je z něj velký a tlustý mazlík, rád se nechá hladit a drbat, ale i tak je trochu nevypočitatelný. Párkrát už mě kousl, hlavně, když jsem chtěla, aby dělal něco, co se mu nelíbilo. Ale i s tím se dá žít, protože nikdy nekouše bez varování, po potkaním způsobu mě nejdřív upozorní, že má špatnou náladu a pak není nic jednoduššího, než dát prostě prsty pryč. Takže i takový trochu kousavý potkan má právo na pěkný život, proto nezatracujte zverimexové potkany.


kousavý potkan má právo na pěkný život, proto nezatracujte zverimexové potkany.


html>