Operace potkana


Každý, kdo chová delší dobu potkany, se s nimi jednou bude muset vypravit do veterinární ordinace. A mnoho z nás se jednou ocitne před těžkým rozhodováním: operace ano, či ne? Věc, která je povzbuzující, je skutečnost, že u nás existuje stále více veterinářů, kteří potkany nejen operují, ale i vědí, jak na to. Jiným faktorem při rozhodování je bohužel cena: ta se může pohybovat i kolem 1.500 Kč. Naše rozhodování možná usnadní, když toho o potkaních operacích budeme vědět co nejvíc, už to nebude jenom tajemný a nebezpečný zákrok.


Co uvážit před operací

Důležitým faktorem při rozhodování o vhodnosti operace je věk potkana. Potkani se jen zřídka dožívají tří let, v průměru je to pouze 1,5 až 2 roky. Některá zvířata však stárnou rychleji, toho si můžete všimnout, chováte-li více stejně starých potkanů. Částečně přetrvává názor, že u starších zvířat (od cca. 1,5 roku) by se operace provádět neměly. To však někdy vede k tomu, že zvíře, které má by mělo s operací třeba ještě rok života, umírá bez ní mnohem dříve. Nejdůležitějším hlediskem by tedy měl být zdravotní stav potkana. Zkušený a odpovědný veterinář by se neměl jen tak rozhodnout pro operaci, ale provést předoperační vyšetření podobně jako u člověka. Měl by zjistit, jestli potkan netrpí nějakou infekcí nebo dalšími nemocemi. Chovatel by měl přesně pozorovat, jestli zvíře normálně žere, pije nebo jestli nedošlo k nějakým změnám v chování.

Rozhodnutí o operaci by tedy mělo padnout až po zralém uvážení a po konzultaci s veterinářem. Je důležité vědět, že u tak malých zvířat je i obyčejná kastrace spojena s určitými riziky. Vždy platí: čím menší zvíře, tím je operace náročnější. S ohledem na dávkování léků je snazší operace velkého samce než malé samice. Jedná se však opravdu o velikost a ne o tloušťku. Tlustý potkan může mít při operaci větší problémy.


Druhy narkózy

Při operacích drobných savců se používají dva druhy narkózy: narkóza podávaná injekčně nebo pomocí inhalace plynu. Menší riziko představuje inhalační narkóza. Její výhoda spočívá v rychlém působení a v menší zátěži srdce a celého krevního oběhu. V případě potřeby se dá také přidat nebo ubrat, tedy její dávkování je jednodušší.

Injekční narkóza spočívá v podání různých anestetik, které musí být aplikovány velice přesně v závislosti na váze operovaného zvířete. Injekce může být píchnuta podkožně, do svalu nebo do břicha. Všechna anestetika zatěžují srdeční a krevní oběh a částečně také dýchání. Někdy se může stát, že se zvíře z narkózy neprobere.


Důvody operace

Kastrace: Stejně jako u psů a koček můžete dát i potkana kastrovat. Tento zákrok však považuji za zbytečný, vždycky existuje možnost zařadit zvíře do skupiny se zvířaty stejného pohlaví. Potkani se netoulají ani nejsou nijak agresivní, takže si myslím, že je to zcela zbytečné riziko. Za ušetřené peníze mu kupte raději novou klec. 

Absces: Abscesy jsou u potkanů poměrně časté. Absces je vlastně ložisko hnisu v tkáni. Může vzniknout z různých příčin, vždy jako doprovod nějakého zánětu. Absces se neoperuje vždy, veterinář se ho nejdříve pokusí odstranit vymačkáním a podáváním antibiotik, ale někdy se tato léčba nedaří, a potom je třeba sáhnout ke skalpelu. Abscesy také mohou vznikat kdekoli na těle a někdy se k nim doktor ani bez narkózy nedostane. Nejedná se o rutinní zákrok, musí se dělat pečlivě, protože když se absces neodstraní celý, hnis se vytvoří znovu a je to pořád dokola.

Nádor: Potkani bohužel často trpí na nádory, je to pravděpodobně pozůstatek jejich laboratorní minulosti. Také nádory vznikají kdekoli na těle, někdy rostou dlouho, jindy pomaleji, takže je třeba ani hned neobjevíte. Existují dva druhy tumorů, zhoubné a nezhoubné. Ty nezhoubné se dají operovat s velkým úspěchem, ovšem často i zde brzy vznikají nové na jiném místě.


Péče před operací a po ní

Operace se provádějí brzy ráno nebo dopoledne. V této době je krevní oběh potkanů nejstabilnější, takže je to nejpříhodnější čas pro operaci. Potkani nemusí před operací držet žádnou dietu, naopak, měli by mít do poslední chvíle možnost jíst, jak potřebují. V opačném případě by na operaci byli příliš slabí a zotavení by jim dělalo větší problémy.

Dejte potkana do čisté přepravky, kterou vystelete buničinou nebo ubrousky. Můžete mu tam dát vodu na pití a trochu krmení. V zimě přepravku zateplete a odneste do ordinace. Tam už si s potkanem poradí. Zeptejte se, jaké péče se vašemu potkanovi během operace i po ní dostane. Ideální je inhalační narkóza. Potkan by měl dostat oční mast, protože má během operace oči pootevřené a neměly by vyschnout. Během celé narkózy by měl ležet na vyhřívaných polštářích, protože jeho termoregulace během narkózy nefunguje. Vyberte si nejlépe takovou veterinární kliniku, kde bude vašemu potkanovi poskytnuta i pooperační péče. Samozřejmostí by mělo být, že vám ho předají, až bude úplně probuzen, do té doby by ho měl neustále pozorovat odborný personál. Neberte si s sebou domů ještě spícího potkana, nejste veterináři a můžou nastat nějaké problémy při nebo po probuzení.

Doma dejte potkana do nízké klece s čistým zařízením (nejlépe plastovým), vystlanou opět buničinou nebo ubrousky. Klec by měla stát na teplém místě (min. 20 stupňů) a nikdy ne v průvanu (to platí i pro zdravé potkany). Bude-li mít potkan chuť (a bude-li zcela probuzen), nabídněte mu nějaké krmení, nejlépe něco zeleného nebo kaši, do které případně přimícháte antibiotikum. V ideálním případě se po asi deseti dnech vyndají stehy a po dalších 3-8 dnech se může potkan vrátit mezi své kamarády. Při jejich opětovném seznamování buďte opatrní. Při případné rvačce by mohlo znovu dojít k otevření rány.


mování buďte opatrní. Při případné rvačce by mohlo znovu dojít k otevření rány.


html>