Zoologické názvosloví


Možná už vás taky někdy napadlo, co znamenají všechna ta latinská jména, proč má některé zvíře třeba více českých názvů, který z nich platí a podobně. I já jsem se o to zajímala, a řekla jsem si, že trocha teorie neuškodí.


Takže:

Celosvětově platné je latinskořecké odborné názvosloví. Ne každé zvíře má běžný český název, proto je důležité znát jeho název odborný. U druhů jako myš nebo potkan to není bezpodmínečně nutné, ale když chcete např. nějakému zahraničnímu chovateli vysvětlit, jaký druh pískomila chováte, s českým názvem už nevystačíte. Navíc máte díky těmto znalostem šanci získat o daném zvířeti větší množství informací.

Mezinárodní taxonomický systém  

Vědecké názvosloví se řídí mezinárodně platnými pravidly. Vědecký název se píše kurzívou.

Rod (genus) se píše vždy s velkým počátečním písmenem, druhové jméno (druh = species) má písmeno malé. Například pískomil Gerbillus perpallidus patří spolu s dalšími druhy do rodu Gerbillus. V případě, že celý název byl už jednou užit a nemůžeme ho zaměnit za jiný, lze rodové jméno zkracovat (G. perpallidus). Někdy se také setkáme se třetím jménem psaným kurzívou, např. Acomys cahirrinus cahirrinus. V tomto případě označuje poslední slovo poddruh (subspecii).


n>


tml>